2020-11-10 08:49:09

Projekt „Model slobodnog odlučivanja o karijeri: Uloga autonomne karijerne motivacije te zaštitnih i rizičnih faktora u profesionalnom razvoju adolescenata (Free Career Choise)“

 

Institut „Ivo Pilar“ provodi istraživački projekt unutar kojeg je izabrana i naša škola kao partner trogodišnjeg  praćenja učenika, a vezano uz proces donošenja profesionalnih odluka tijekom adolescencije. Upitnik će biti primijenjen u prvom, drugom i trećem razredu gimnazije i smjeru hotelijersko turistički tehničar,  u računalnim radionicama unutar redovne nastave ili online, ovisno o epidemiološkoj situaciji. Termini provedbe će biti u tri vremenske točke – tijekom travnja 2021., travnja 2022. i travnja 2023. godine.

Projekt je usmjeren ispitivanju procesa odlučivanja o karijeri tijekom adolescencije, praćenjem učenika u dobi od 11 do 19 godina koji prolaze tranzicije u karijeri nakon osnovne i nakon srednje škole. Osim istraživačkog dijela, u okviru kojeg će se evaluirati Model slobodnog odlučivanja o karijeri, projekt ima i praktični dio u kojem se nadograđuje i adaptira online sustav za profesionalno usmjeravanje Put karijere kako bi bio prikladan za osnovnoškolce i srednjoškolce. Postojanje takvog alata za profesionalno usmjeravanje korisno je za dobrobit svakog učenika, ali i za razvoj pravednijeg društva u cjelini, jer školsko okruženje pruža mogućnost da se pomoć i podrška u razvoju karijere pruži svima, bez dodatne naknade.

Više o projektu moguće je saznati na poveznici.

Edi Žitnik


Srednja škola "Brač" Supetar